Emalahleni, South Africa

(013) 656-24... SHOW

SAVF renders welfare and welfare related services. SAVF lewer professionele welsyns- of welsynsverwante dienste. As a national welfare orgaisation to render social services to individuals and families within the community in order to empower them to improve quality of life. Om as nasionale welsynsorganisasie metskaplike dienste en individue en gesinne binne die gemeenskap te lewer ten einde hul te bemagtig om 'n verskil in lewenskwaliteit teweeg te bring.

Child Welfare Organizations & Services